MOBILITAT. DIVERSITAT FUNCIONAL.

Mobilitat i diversitat funcional

Des de fa un parell de mesos, al Complex Assitencial SOMRIU del Consorci Sant Gregori des del servei de fisioteràpia, estem treballant la mobilitat amb el caminador Pacer Dinamic. Es tracta d’un caminador molt configurable que s’adapta pràcticament a qualsevol persona.

El seu xassís modular de dos peces permet triar la configuració per a una millor funcionalitat adaptable a cada entorn.

Es pot regular l’alçada, l’amplada del tronc, canviar el tipus de manetes, posar reposa braços, posar subjecció perineal… 

El fet que sigui tan adaptable, ens permet realitzar un treball amb màxima subjecció i seguretat i, progressivament segons s’avanci, poder anar retirant subjeccions per afavorir el màxim l’autonomia, facilitant el procés de reentrenament de la marxa.

Per tal d’entendre què és el que fa que aquest caminador sigui tant especial és necessari explicar, per qui no ho sàpiga, que quan caminem, a banda del desplaçament en línia recta, existeix també un desplaçament vertical i horitzontal del cos; la nostra pelvis s’adapta a cada passa. 

Aquesta eina permet 5 cm de moviment lateral i 8 cm de moviment vertical per tal que s’acobli als canvis durant la caminada aconseguint una marxa més natural. L’alçada es regula amb una sola mà gràcies a una columna simple i telescòpica. El seient multiposicionador s’ajusta en totes direccions permetent millor control i posicionament de la pelvis.

Altres sistemes de subjecció i mobilitat inhibeixen aquests moviments verticals i horitzontals, generant patrons de marxa que no són del tot fisiològics.

Aquest tipus de caminador, acompanya el moviment ja que el seu braç de subjecció es mou adaptant-se a l’anatomia única de cada persona, disminuint la despesa energètica i afavorint el procés de millora de l’autonomia. 

A més del moviment, 

  • Permet controlar la velocitat, aplicant més o menys resistència a les rodes.
  • Adequar la longitud de les passes amb un sistema de control a nivell dels turmells.
  • Definir la trajectòria, limitant el moviment de les rodes i bloquejant el retrocés.

Amb aquesta eina, millorem la qualitat de vida de les persones usuàries amb mobilitat reduïda per afectacions de moviment, coordinació i equilibri.

Servei de Fisioteràpia. SOMRIU-Consorci Sant Gregori

DIA MUNDIAL DE L’AUTISME 2021

Dia Internacional de l'Autisme

El trastorn de l’espectre autista (TEA) és una alteració d’origen neuro-biològic que afecta la configuració del sistema nerviós i el funcionament cerebral, generant dificultats principalment en dos àrees:

  • La comunicació i la interacció social
  • La flexibilitat del pensament i la conducta.

Actualment, se’n desconeix l’origen, tanmateix és segur que hi ha una implicació genètica important.

El TEA te característiques nuclears pròpies i definitòries que es manifesten de manera heterogènia durant tot el cicle vital.

No hi ha dos persones amb TEA que siguin iguals. Tot dependrà del seu desenvolupament personal i del suport que tinguin, així com del fet que presentin o no discapacitat intel·lectual associada i també del seu desenvolupament del llenguatge.

El TEA no porta associat cap tret físic diferenciador. Només es posa de manifest a nivell de competències cognitives i de comportament.

Acompanya a la persona durant tota la vida, tot i que les manifestacions i necessitats canviaran durant les diferents etapes del desenvolupament i segons les experiències adquirides.

Requereix un abordatge integral, orientat a facilitar suports individualitzats, especialitzats i basats en l’evidència, adequats a millorar la qualitat de vida de cada persona i mantenint la perspectiva de gènere.

Impacta de forma rellevant no només amb qui el presenta sinó també en les famílies, base fonamental per a la persona amb TEA.

Les manifestacions clíniques varien segons les persones, així com el funcionament intel·lectual i les habilitats lingüístiques.

Tot i que no es disposa de dades reals, per possibles casos no diagnosticats, s’estima que a Espanya hi ha més de 450.000 persones amb TEA. Si tenim en compte l’impacte que provoca en les famílies, podem afirmar que hi ha gairebé un milió i mig de persones vinculades a aquest trastorn.

Amb el lema #PuedoAprenderPuedoTrabajar, la campanya del #DiaMundialAutismo, posa el focus en l’educació i l’ocupació, dos àmbits fonamentals per millorar la #qualitatdevida de les persones amb TEA i aconseguir la seva efectiva participació a la societat.

Les persones amb TEA, tenen dret a una educació de qualitat que promogui l’èxit acadèmic i el desenvolupament personal però també, que faciliti el seu accés al mercat laboral des de l’atenció a les capacitats i necessitats específiques.

Emmarcat en la celebració d’aquesta diada, el 2 d’abril, Autismo España promou aquesta campanya en coordinació amb Autism Europe a la que volem donar suport.

La pandèmia de la COVID19 ha posat encara més en relleu, les desigualtats socials i les dificultats pels col·lectius més vulnerables. La situació segueix aquest any 2021 i ja s’està veient la crisi econòmica i social que se n’està derivant i que afecta de ple a les persones amb diversitat funcional.

L’autisme és una condició que va en augment. En els últims 6 anys hi ha hagut un augment de casos del 250% i des dels diferents àmbits (sanitari, educatiu, benestar) ja es percep aquest augment i la conseqüent necessitat d’adaptacions d’espais i recursos especialitzats.

Rona Milian. Àrea de Comunicació

Rona Milian. Àrea de Comunicació.