CAE-SOMRIU

Centre d’Atenció Especialitzada (CAE-SOMRIU)

El Centre d’Atenció Especialitzada CAE-SOMRIU Girona, és un servei d’acolliment diürn que presta atenció a persones amb greus discapacitats intel·lectuals.

Ofereix 24 places concertades amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

L’àmbit territorial és supracomarcal i l’edat dels destinataris és de 18 a 65 anys.

La prestació del Servei de Centre de Dia d’Atenció Especialitzada temporal o permanent, és una prestació garantida per a les persones en situació de dependència en aplicació de la disposició addicional cinquena de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.

Anteriorment ubicat a l’edifici ANNEX, construït per a les activitats dels residents de la Residència d’adults els Roures, dins el complex assistencial del Consorci Sant Gregori, es trasllada a la ciutat de Girona a l’Octubre de 2020.

Aquest trasllat és fruit d’un projecte inclusiu que venim desenvolupant des de fa un temps i que s’ha vist accelerat per la necessitat generada arran dels protocols que s’han anat implementant al complex assistencial per la pandèmia de la COVID19.

La possibilitat d’una inclusió social efectiva, pren gran rellevància i esdevé un dels eixos vertebradors d’aquest projecte.

L’objecte del servei és oferir atenció individual a les persones ateses per aconseguir el màxim grau d’autonomia personal i d’integració social, i afavorir, així, el manteniment en el domicili donant suport a les famílies.

ACTIVITATS

  • Aplicació de programes i tractaments individuals
  • Desenvolupament de les activitats del grup
  • Atenció i suport a les activitats de la vida diària
  • Acolliment i convivència

El personal del CAE-SOMRIU està format pel Director Tècnic, un responsable, monitors/es especialitzats, responsable higiènic-sanitari, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta i psicòleg/a.

Els eixos d’intervenció van dirigits a l’estimulació bàsica i sensorial, el treball en equip, la comunicació i intercanvi d’informació diària amb la família i la optimització del potencial d’autonomia de les persones ateses.

Dades de contacte:

Carrer Emili Grahit, 2 Baixos
17002 Girona
Telf: 972 42 82 00  Ext. 241
cocae@consorcisg.cat