Valoració de la Dependència (SEVAD-21)

El Servei de Valoració de la Dependència SEVAD21, és un servei públic i gratuït, gestionat pel Consorci Sant Gregori – SOMRIU en conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya des de l’any 2014.

S’hi accedeix mitjançant una sol·licitud al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

El nostre abast territorial són les comarques del Gironès, i l’Alt i Baix Empordà.

El SEVAD21 està format per un equip multi-professional que inclou fisioterapeutes, infermeres, psicòlegs, terapeutes ocupacionals, treballadors socials, metges i personal administratiu, amb l’objectiu de fer una valoració funcional i global de la persona.

La valoració consisteix en una entrevista i una visita al lloc on la persona desenvolupa les activitats de la seva vida diària. S’observa l’entorn on viu i els mitjans de suport que disposa. Aquesta informació es reflexa en el barem de valoració de la dependència (BVD, EVE) i en funció d’aquest, s’assigna un grau de dependència a la persona que el sol·licita.

En funció d’aquest grau els Serveis Socials d’Atenció Primària del seu municipi, elaboraran un Pla Individualitzat d’Atenció (PIA), que derivarà amb la assignació dels recursos i/o serveis més adequats per a la persona.

SERVEI de VALORACIÓ de la DEPENDÈNCIA (SEVAD21)

Dades de contacte:

Carrer Emili Grahit,2
17002 Girona
Tel:  972 42 88 48
Fax: 972 42 84 71
valoracions@consorcisg.cat