Servei de Residència d’adults Els Roures

El Centre Residencial els Roures, és un servei residencial concertat amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. El diagnòstic d’entrada de les persones que atenem és de discapacitat intel·lectual greu o molt greu amb necessitat de suport extens o generalitzat, també amb problemes de salut i/o conducta.

Intervenim terapèuticament, en funció del Pla d’intervenció centrat en la persona, sense oblidar-nos dels seus interessos i necessitats.

Compta amb un espai d’ús diürn al que anomenem Centre de Dia, inaugurat el febrer del 2013. Hi trobem diferents espais: taller d’artteràpia, sala d’estimulació cognitiva, sala d’estimulació sensorial, sala de psicomotricitat, sala d’estimulació bàsica, taller de cura personal, sala d’activitats aquàtiques i uns espais exteriors que ens permeten treballar l’activitat física i l’estimulació vestibular.

 

els-roures-edifici

 

La ubicació de la Residència Els Roures i del Centre de Dia, ens permet fer salut a través de rutes internes i externes caminant i gaudint de la natura i potenciant el moviment amb aquelles persones amb mobilitat reduïda, tot aprofitant per fer activitats (collir bolets, espàrrecs o buscar cargols….). Programem les activitats. També organitzem festes obertes a tothom.

Els eixos d’intervenció van dirigits a l’estimulació bàsica i sensorial, el treball en equip, la comunicació i intercanvi d’informació amb la família, entre d’altres.

El Centre els Roures compta amb 72 persones ateses. Aquestes persones es distribueixen amb 6 unitats de convivència, i a cada unitat hi viuen 12 persones, les quals es distribueixen atenen uns criteris: relacions entre les persones ateses i preferència d’aquestes, compatibilitats i incompatibilitats de caràcters, distribució equitativa de les intensitats de suport, distribució en dos unitats de convivència les persones que tenen associat un trastorn de conducta més greu, distribució de les persones amb mobilitat reduïda amb necessitat de més suport, coeducació.

Tots aquests criteris i la dinàmica en les activitats estan consensuats per l’equip de professionals que formen part del Servei, el qual està format pel director, els psicòlegs, la treballadora social, l’equip d’infermeria, l’equip de fisioteràpia, el personal d’atenció directe, i els metges de l’ICS i l’IAS.