INFORMACIÓ RELATIVA A LA PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE L'ENITITAT I ALTRA DOCUMENTACIÓ D'INTERÈS

Planificació i programació, i documentació en matèria de Transparència

Planificació i programació, i documentació en matèria de Transparència

Documentació en relació a la planificació i programació de l'entitat, i enllaços i publicacions oficials de les lleis 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, resolucions de l'òrgan competent en matèria de transparència i altres.

Altres documents d'interès

Altres documents d'interès

Publicació d'altres documents i altres enllaços en matèria de transparència per donar compliment a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.