INFORMACIÓ RELATIVA A ALTRA DOCUMENTACIÓ D'INTERÈS

Altres documents d'interès

Publicació d’altres documents i altres enllaços en matèria de transparència per donar compliment a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.