Història

La creació del Consorci St. Gregori fou bastant posterior als Serveis iniciats al Centre Joan Riu. L’any 1980 es va crear el Centre Joan Riu, per tal d’atendre a nens i nenes amb greus pluridiscapacitats de les comarques gironines.

Una donació de la família Riu va animar també a Caixa de Girona a materialitzar aquest projecte. L’any 1988 el Centre es va convertir en Fundació Privada Joan Riu depenent de l’Obra Social de Caixa de Girona. El Servei oferia atenció les 24 hores durant la setmana. El fiançament era privat.

L’any 1991 amb la regularització i el desplegament de l’educació especial, la Fundació Joan Riu va crear l’Escola d’Educació Especial Joan Riu concertada amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. A partir d’aquell moment la Fundació Joan Riu va tenir dos serveis diferenciats i alhora relacionats; l’Escola d’Educació Especial i la Residencia Infantil, on s’atenien tant a alumnes externs de la residència i als que comparteixen escola i residència.

L’any 1992, el Departament de Benestar Social, de la Generalitat de Catalunya, va crear un Servei residencial i un d’Atenció Especialitzada de dia (CAE), per a persones adultes greument afectades, i que va afavorir la continuïtat dels adolescents que finalitzaven l’etapa escolar al Centre Joan Riu. El Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya el Sr. Jordi Pujol, el va inaugurar el 12 de març del 1992.

Aquesta situació va fer que es creés el Consorci Sant. Gregori, format pel Departament de Benestar Social, Caixa de Girona-obra social- i Fundació Privada Joan Riu, com a Òrgan gestor del conjunt de serveis. Més tard, amb la desaparició de Caixa de Girona, La Caixa assumeix les competències.

Al llarg dels darrers anys s’han fet obres de millora i concretament l’any 2010 vàrem estrenar l’escola i la residencia infantil.

A mitjans del 2012 es varen acabar les obres de rehabilitació de la Residencia Els Roures i la construcció del Centre de dia i CAE. Aquestes obres varen ser inaugurades el febrer del 2013 pel Molt Honorable President Mas.

Des de l’inici de la organització, que ha anat creixent al llarg d’aquests 34 anys amb l’objectiu d’atendre a persones amb greus discapacitats intel·lectuals, sempre hem tingut clar que les persones amb greus discapacitats tenen moltes possibilitats de desenvolupar allò que es pot estimular i potenciant des de l’inici (etapa escolar) el desenvolupament de la comunicació i llenguatge, l’estimulació bàsica i sensorial, els hàbits d’autonomia personal, les competències amb les relacions interpersonals i socials i en l’adquisició de les habilitats que afavoreixen la seva participació en entorn al màxim de normalitzats.

Per això tenim un Equip humà de professionals en diferents àmbits que fan que el projecte del Consorci Sant Gregori pugui fer-se realitat.
També comptem amb les famílies de les diferents persones que atenem, amb les quals de forma individual o amb l’AMPA, com a representants dels pares i familiars, treballem amb actuacions conjuntes. També hi ha serveis complementaris que fan que la gestió diària i el bon funcionament complementin per a millorar l’atenció a les persones.

El Consell de Govern del Consorci Sant Gregori està format per representats del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, de l’Obra Social La Caixa i de LA Fundació Joan Riu i per tant se’ls dona comptes de les actuacions i dels resultats.

Des del març de 2013 les places dels diferents Serveis (Residencia Infantil Joan Riu, Residencia Els Roures i Centre d’Atenció Especialitzada-CAE) estan concertades amb el Departament de Benestar Social i Família.