Missió, visió i valors

La missió és la de garantir la qualitat de vida de les persones ateses, potenciant les seves capacitats a partir d’una atenció integral que permeti el desenvolupament del seu projecte de vida des de la vessant bio-psicosocial i treballant amb eficiència i eficàcia per a donar l’atenció que requereixen les persones ateses.

La visió del Consorci de Sant Gregori és ser un referent institucional en models d’atenció terapèutica i de suport a les persones ateses.

 • Cultura de qualitat en la prestació del servei, en l’organització dels recursos i professionals i en la qualitat personal i del “bon tracte”.
 • Coordinació interdisciplinària i de cooperació entre els diferents serveis del Consorci Sant Gregori i amb les entitats que treballem en el mateix àmbit d’actuació.
 • Volem ser coherents en el moment i en el context actuals.

Els valors són:

 • Responsabilitat, coherència i compromís
 • Professionalitat i satisfacció en el treball
 • Esperit d’equip, de col·laboració i de participació
 • Il·lusió
 • Esforç, constància i exigència

 • Respecte, transparència i comunicació
 • Innovació
 • Sentit de justícia
 • Qualitat
 • Ètica i valoració professional