INFORMACIÓ RELATIVA A LA PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ, I ALTRA DOCUMENTACIÓ D'INTERÈS

Planificació i programació del Consorci Sant Gregori

Informació en relació a la tansparència en matèria de  planificació i programació de l’entitat segons allò que disposen la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

Matèria de Transparència

Documentació en relació a la planificació i programació de l’entitat i enllaços i publicacions oficials de les lleis 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, resolucions de l’òrgan competent en matèria de transparència i altres.

  •  Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.
  • Resolució BSF/1011/2015, de 12 de maig, per la qual es designa l’òrgan departamental al qual s’atribueix la condició d’unitat d’informació en matèria de transparència i informació pública del Departament de Benestar Social i Família.
  • Resolució per la qual es designa l’òrgan al qual s’atribueix la condició d’unitat d’informació en matèria
    de transparència i informació pública del Consorci Sant Gregori.