DIA MUNDIAL DE L’AUTISME 2021

Dia Internacional de l'Autisme

El trastorn de l’espectre autista (TEA) és una alteració d’origen neuro-biològic que afecta la configuració del sistema nerviós i el funcionament cerebral, generant dificultats principalment en dos àrees:

  • La comunicació i la interacció social
  • La flexibilitat del pensament i la conducta.

Actualment, se’n desconeix l’origen, tanmateix és segur que hi ha una implicació genètica important.

El TEA te característiques nuclears pròpies i definitòries que es manifesten de manera heterogènia durant tot el cicle vital.

No hi ha dos persones amb TEA que siguin iguals. Tot dependrà del seu desenvolupament personal i del suport que tinguin, així com del fet que presentin o no discapacitat intel·lectual associada i també del seu desenvolupament del llenguatge.

El TEA no porta associat cap tret físic diferenciador. Només es posa de manifest a nivell de competències cognitives i de comportament.

Acompanya a la persona durant tota la vida, tot i que les manifestacions i necessitats canviaran durant les diferents etapes del desenvolupament i segons les experiències adquirides.

Requereix un abordatge integral, orientat a facilitar suports individualitzats, especialitzats i basats en l’evidència, adequats a millorar la qualitat de vida de cada persona i mantenint la perspectiva de gènere.

Impacta de forma rellevant no només amb qui el presenta sinó també en les famílies, base fonamental per a la persona amb TEA.

Les manifestacions clíniques varien segons les persones, així com el funcionament intel·lectual i les habilitats lingüístiques.

Tot i que no es disposa de dades reals, per possibles casos no diagnosticats, s’estima que a Espanya hi ha més de 450.000 persones amb TEA. Si tenim en compte l’impacte que provoca en les famílies, podem afirmar que hi ha gairebé un milió i mig de persones vinculades a aquest trastorn.

Amb el lema #PuedoAprenderPuedoTrabajar, la campanya del #DiaMundialAutismo, posa el focus en l’educació i l’ocupació, dos àmbits fonamentals per millorar la #qualitatdevida de les persones amb TEA i aconseguir la seva efectiva participació a la societat.

Les persones amb TEA, tenen dret a una educació de qualitat que promogui l’èxit acadèmic i el desenvolupament personal però també, que faciliti el seu accés al mercat laboral des de l’atenció a les capacitats i necessitats específiques.

Emmarcat en la celebració d’aquesta diada, el 2 d’abril, Autismo España promou aquesta campanya en coordinació amb Autism Europe a la que volem donar suport.

La pandèmia de la COVID19 ha posat encara més en relleu, les desigualtats socials i les dificultats pels col·lectius més vulnerables. La situació segueix aquest any 2021 i ja s’està veient la crisi econòmica i social que se n’està derivant i que afecta de ple a les persones amb diversitat funcional.

L’autisme és una condició que va en augment. En els últims 6 anys hi ha hagut un augment de casos del 250% i des dels diferents àmbits (sanitari, educatiu, benestar) ja es percep aquest augment i la conseqüent necessitat d’adaptacions d’espais i recursos especialitzats.

Rona Milian. Àrea de Comunicació

Rona Milian. Àrea de Comunicació.