FISIOTERÀPIA. CADIRES A MIDA.

Ajuts tècnics. Cadires a mida

Els ajuts tècnics son complements per al benestar que faciliten les tasques de la vida diària a les persones.

La sedestació és la capacitat que tenim les persones per estar assegudes. Quan hem d’estar en aquesta posició durant un llarg període de temps, cal considerar que la postura hauria de ser correcta.

Les persones usuàries de cadires de rodes, passen moltes hores al dia assegudes i és en aquesta posició que desenvolupen la majoria de les seves activitats quotidianes. En aquests casos és molt important tenir en compte un correcte posicionament a la cadira.

El procés de renovació d’una cadira sol ser força complex ja que un seient a mida implica complexitats importants.

En aquest cas, venim d’una situació molt incòmoda i dolorosa, ja que l’usuari pateix una escoliosi(1) molt important que, combinada amb l’alteració del to muscular, provoca postures molt complexes i difícils de corregir, en què les costelles flotants del costat dret queden impactades amb la cresta ilíaca(2) del mateix costat, aquesta pressió constant pot afectar fins i tot a la respiració. Aquesta situació s’ha anat agreujant pel procés natural de creixement, i per tant la cadira que feia servir fins ara ja no cobria ni les necessitats de confort ni la correcció postural.

Gràcies a la nova cadira, hem aconseguit una millor alineació de la columna vertebral i s’ha creat l’espai necessari entre la graella costal i la pelvis, eliminant la pressió sobre aquest punt i per tant es redueix el dolor i les limitacions respiratòries. També ofereix resistència a l’evolució de les deformitats ja que s’ha intentat dissenyar de la manera més envoltant possible per tal d’afavorir una continuïtat postural correcta.

Hem assolit un alt nivell de confort ja que amb la cadira anterior el noi estava molt incòmode i ho manifestava amb moviments de neguit i gemecs i durant la proba de la nova cadira només de fer el canvi de seient es va relaxar i mentre miràvem de concretar modificacions per al seu perfeccionament es va adormir.

Gràcies a la nova cadira la seva qualitat de vida ha millorat de forma exponencial.

El disseny ha estat realitzat conjuntament pel servei de fisioteràpia de l’escola Joan Riu i l’ortopèdia Soler.

(1)Escoliosi. Desviació de la columna vertebral que en lloc d’estar recta es torça i corba cap a un costat. Si la columna està molt desviada, pot provocar asimetries corporals com ara que costelles i malucs sobresurtin més d’un costat que de l’altre o bé que una espatlla estigui més baixa que l’altra.

A dia d’avui es desconeixen les causes més freqüents de l’escoliosi tot i que acostumen a ser hereditàries. Altres tipus menys freqüents són conseqüència de:

  • afeccions neuro-musculars com la paràlisi cerebral infantil o la distròfia muscular.
  • defectes congènits que afecten la formació dels ossos de la columna vertebral.
  • lesions o infeccions de la columna vertebral.
Escoliosi

(2) Cresta ilíaca. És l’estructura anatòmica ubicada a l’extrem superior de l’os coxal també conegut com os ilíac.

Cresta ilíaca

MOBILITAT. DIVERSITAT FUNCIONAL.

Mobilitat i diversitat funcional

Des de fa un parell de mesos, al Complex Assitencial SOMRIU del Consorci Sant Gregori des del servei de fisioteràpia, estem treballant la mobilitat amb el caminador Pacer Dinamic. Es tracta d’un caminador molt configurable que s’adapta pràcticament a qualsevol persona.

El seu xassís modular de dos peces permet triar la configuració per a una millor funcionalitat adaptable a cada entorn.

Es pot regular l’alçada, l’amplada del tronc, canviar el tipus de manetes, posar reposa braços, posar subjecció perineal… 

El fet que sigui tan adaptable, ens permet realitzar un treball amb màxima subjecció i seguretat i, progressivament segons s’avanci, poder anar retirant subjeccions per afavorir el màxim l’autonomia, facilitant el procés de reentrenament de la marxa.

Per tal d’entendre què és el que fa que aquest caminador sigui tant especial és necessari explicar, per qui no ho sàpiga, que quan caminem, a banda del desplaçament en línia recta, existeix també un desplaçament vertical i horitzontal del cos; la nostra pelvis s’adapta a cada passa. 

Aquesta eina permet 5 cm de moviment lateral i 8 cm de moviment vertical per tal que s’acobli als canvis durant la caminada aconseguint una marxa més natural. L’alçada es regula amb una sola mà gràcies a una columna simple i telescòpica. El seient multiposicionador s’ajusta en totes direccions permetent millor control i posicionament de la pelvis.

Altres sistemes de subjecció i mobilitat inhibeixen aquests moviments verticals i horitzontals, generant patrons de marxa que no són del tot fisiològics.

Aquest tipus de caminador, acompanya el moviment ja que el seu braç de subjecció es mou adaptant-se a l’anatomia única de cada persona, disminuint la despesa energètica i afavorint el procés de millora de l’autonomia. 

A més del moviment, 

  • Permet controlar la velocitat, aplicant més o menys resistència a les rodes.
  • Adequar la longitud de les passes amb un sistema de control a nivell dels turmells.
  • Definir la trajectòria, limitant el moviment de les rodes i bloquejant el retrocés.

Amb aquesta eina, millorem la qualitat de vida de les persones usuàries amb mobilitat reduïda per afectacions de moviment, coordinació i equilibri.

Servei de Fisioteràpia. SOMRIU-Consorci Sant Gregori

ADQUISICIÓ DE NOU MATERIAL DE SUPORT

Material de suport - fisioteràpia

En general, a la societat, existeixen persones amb capacitats o funcionalitats diverses, per tant, totes les persones presentem una gran diversitat funcional.

La diversitat funcional és un fenomen, fet o característica que, per definició, afectaria a totes les persones per igual, ja que durant la infància i la vellesa, totes les persones som dependents.

Segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut), s’entén que la diversitat funcional implica problemes que afecten a l’estructura corporal, limitacions per dur a terme accions quotidianes i dificultats per mantenir relacions socials amb els iguals.

Diversitat funcional no és un terme alternatiu a “discapacitat” , sinó una manera de trencar amb exclusions o discriminacions.

Actualment, existeix una tendència social que valora l’adaptació de l’entorn i dels espais públics a les necessitats de les persones amb discapacitat. Aquesta tendència obeeix a la voluntat d’evitar l’exclusió social, ja que la discapacitat es percep com a tal, en tant que la persona és incapaç d’interactuar per ella mateixa amb els seu propi entorn.

La fisioterapia és el conjunt de mètodes, actuacions i tècniques que, mitjançant l’aplicació de mesures físiques, curen, prevenen, recuperen i s’adapten a persones afectades per disfuncions somàtiques o a les que desitgen mantenir un nivell de salut adequat.

A nivell del nostre servei de fisioteràpia, l’eix principal de tractament de les persones que atenem, és el control postural i la mobilitat, ja que algunes presenten restriccions motores importants, fet que provoca dificultats a l’hora de desenvolupar activitats bàsiques de la vida diària com ara moure’s, seure, posar-se drets o caminar.

Tant el control postural com la mobilitat, s’han de realitzar mantenint el cos en una posició alineada i còmoda durant tot el dia. Per aquest motiu, els recursos s’han de valorar i adaptar específicament a cada persona, ja que cadascuna és única.

Durant aquest mes de març, hem adquirit nou material de suport com ara plans inclinats, bi-pedestadors, caminadors, seients especials, tricicles, etc., Aquest material ens permetrà realitzar intervencions adaptades a necessitats específiques i individuals.

Alguns exemples i funcionalitats

PLA INCLINAT

Es tracta d’un mecanisme simple que consta d’una llitera o superfície plana suspesa sobre el terra en angle agut. Pot assolir diferents graus d’inclinació, però manté el cos  a una alçada mitja del terra, suspès en totes les seves variants. La seva funció principal és millorar la simptomatologia i problemes derivats de la columna principalment.

És molt beneficiós per a persones amb problemes de columna, malalties que afecten la musculació del tors o usuaris de cadires de rodes. Facilita el descans de la zona lumbar, coll, cuixes, cames, mans i peus.

BI-PEDESTADORS

Es tracta d’un dispositiu dissenyat per mantenir dretes a aquelles persones que no poden fer-ho per elles mateixes degut a diverses patologies associades amb danys cerebrals o lesions de tota mena. Poder posar-se dret, té implicacions físiques i psicològiques molt importants.

Alguns dels beneficis físics són l’enfortiment dels ossos i de la musculatura, la millora en el funcionament del òrgans digestius i l’augment del flux d’oxigen que ens ajudarà a prevenir complicacions cardiovasculars i respiratoris.

Per altra banda poder estar dret ajuda a sentir-se millor, a estar a l’alçada física dels demés i millora els processos cognitius.

Tots aquests dispositius faciliten la correcta posició de la persona quan està estirada, asseguda o dreta. Permeten que participi en les activitats diàries amb els beneficis d’una postura correcta. D’altra banda, promouen el desenvolupament motriu, reduint el risc de deformitats articulars, millorant les habilitats funcionals, afavorint el moviment actiu i millorant funcions nervioses, respiratòries i digestives.

En resum, contribueixen a la millora de la seva qualitat de vida. Aquest és el nostre propòsit.

Servei de fisioteràpia. SOMRIU-ConsorciSantGregori