MOBILITAT. DIVERSITAT FUNCIONAL.

Mobilitat i diversitat funcional

Des de fa un parell de mesos, al Complex Assitencial SOMRIU del Consorci Sant Gregori des del servei de fisioteràpia, estem treballant la mobilitat amb el caminador Pacer Dinamic. Es tracta d’un caminador molt configurable que s’adapta pràcticament a qualsevol persona.

El seu xassís modular de dos peces permet triar la configuració per a una millor funcionalitat adaptable a cada entorn.

Es pot regular l’alçada, l’amplada del tronc, canviar el tipus de manetes, posar reposa braços, posar subjecció perineal… 

El fet que sigui tan adaptable, ens permet realitzar un treball amb màxima subjecció i seguretat i, progressivament segons s’avanci, poder anar retirant subjeccions per afavorir el màxim l’autonomia, facilitant el procés de reentrenament de la marxa.

Per tal d’entendre què és el que fa que aquest caminador sigui tant especial és necessari explicar, per qui no ho sàpiga, que quan caminem, a banda del desplaçament en línia recta, existeix també un desplaçament vertical i horitzontal del cos; la nostra pelvis s’adapta a cada passa. 

Aquesta eina permet 5 cm de moviment lateral i 8 cm de moviment vertical per tal que s’acobli als canvis durant la caminada aconseguint una marxa més natural. L’alçada es regula amb una sola mà gràcies a una columna simple i telescòpica. El seient multiposicionador s’ajusta en totes direccions permetent millor control i posicionament de la pelvis.

Altres sistemes de subjecció i mobilitat inhibeixen aquests moviments verticals i horitzontals, generant patrons de marxa que no són del tot fisiològics.

Aquest tipus de caminador, acompanya el moviment ja que el seu braç de subjecció es mou adaptant-se a l’anatomia única de cada persona, disminuint la despesa energètica i afavorint el procés de millora de l’autonomia. 

A més del moviment, 

  • Permet controlar la velocitat, aplicant més o menys resistència a les rodes.
  • Adequar la longitud de les passes amb un sistema de control a nivell dels turmells.
  • Definir la trajectòria, limitant el moviment de les rodes i bloquejant el retrocés.

Amb aquesta eina, millorem la qualitat de vida de les persones usuàries amb mobilitat reduïda per afectacions de moviment, coordinació i equilibri.

Servei de Fisioteràpia. SOMRIU-Consorci Sant Gregori

PROJECTE. Centre d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat. Edifi Joan Riu Central.

Projecte Model d'Atenció Nova Residència a l'edifici Joan Riu Central del Consorci Sant Gregori SOMRIU

L’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual ha evolucionat molt durant les últimes dècades, deixant enrere el paradigma de la deficiència i apostant per l’idea de les capacitats i el Model de Qualitat de Vida (Shalock, R. & Verdugo, 2007). El canvi de model relacionat amb la comprensió de la Discapacitat Intel·lectual es relaciona directament, segons varis autors, amb el canvi cap a la Psicologia Positiva que ha esdevingut en els últims anys en les ciències del comportament humà (Shalock, Keith, Verdugo i Gómez, 2010).

Els models d’atenció vigents a nivell europeu, en relació a persones en situació de dependència i amb necessitats de cures i suport de llarga durada, necessiten una revisió per tal d’adaptar-se a les noves necessitats dels perfils de les persones ateses. Aquest col·lectiu ha vist com s’ha passat d’un sistema centrat en les limitacions de la persona a un enfocament centrat en el context i en la interacció, en els avenços en la qualitat de vida i en un sistema que té en compte la persona i el seus familiars. Per a cada persona, tenir una bona qualitat de vida és una necessitat vital i es converteix tant en un desig com en un repte.

A Catalunya al 2020 es va presentar, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, una proposta per impulsar el futur model de promoció de l’autonomia i atenció a les persones que precisen suport de llarga durada, el qual marca les línies de treball que dissenyen el canvi cap a un model d’atenció centrat en la persona, que reconeix les pràctiques i accions positives, la prevenció i el foment de l’autonomia en totes les etapes vitals de la persona i, proporcionant suport a projectes vitals de futur.

Seguint aquestes línies teòriques i metodològiques, neix el Projecte de Centre en el qual es basarà l’assistència al nou centre d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual situat a l’edifici Joan Riu Central, ubicat dins del complex del Consorci Sant Gregori (Sant Gregori, Girona) i amb previsió d’obertura al gener de 2022. El servei que es pretén oferir en aquest nou centre, és el d’un centre residencial per a persones adultes amb discapacitat greu o molt greu (també severa o profunda) amb necessitat de suport extens i generalitzat i amb trastorns mentals associats i amb una capacitat màxima de 36 places, estructurat en unitats de convivència de 9 persones i no de 12 com fins ara, a fi d’oferir una atenció de major qualitat i control.

Aquest projecte, s’ha gestat durat els últims 10 anys. La crisis econòmica va fer impossible donar-hi continuïtat, fins que el desembre del 2016 es va acordar l’impuls del projecte, que ha comptat amb el finançament de l’obra social de la Fundació LA CAIXA.

La finalitat del Centre és continuar el procés d’atenció biopsicosocial donat en l’etapa infantil i d’adolescència, tant a la llar familiar com a l’escola, analitzant-ne les mancances i limitacions així com les seves potencialitats per tal de conduir aquest procés cap a l’optimització, tenint en compte les limitacions individuals de la persona atesa i sempre tendint cap a l’òptima Qualitat de Vida, entesa com a concepte descrit en les teories de Shalock i Verdugo (2007).

Des d’aquesta línia d’actuació i amb l’experiència de treball adquirida en els serveis del complex assistencial que ofereix SOMRIU-Projectes i serveis amb les capacitats (Residencia d’adults Els Roures i Residència Infantil Joan Riu) organitzat en la figura administrativa del Consorci Sant Gregori, apostem per un treball interdisciplinari amb una metodologia d’Atenció Centrada en la Persona, per donar resposta a les necessitats de les persones que hi visquin, proporcionant suport les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i partint del treball conjunt entre professionals i famílies, que inverteixen esforços conjuntament per a la millora de la Qualitat de Vida de les persones usuàries del servei.

Hèctor Valenzuela. Àrea de Psiquiatria i Psicologia