CONVENIS

Es pot consultar la informació relativa als convenis i encàrrecs de gestió subscrits  a partir de l’1 de gener de 2018 en aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.