CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA METGE/ESSA PER AL SERVEI DE VALORACIONS DEL CONSORCI SANT GREGORI

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’un/a metge/essa de la dependència el servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal (substitució per incapacitat temporal)

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en medicina.
 • Es valorarà formació i/o experiència en valoració de la discapacitat i dependència.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE METGE/ESSA DEL SERVEI DE VALORACIONS

 • Determinar el grau de discapacitat global de la persona conjuntament amb la resta de l’equip interdisciplinari, segons els barems i la legislació vigent.
 • Oferir una atenció adequada i un bon tracte a la persona atesa.
 • Valorar la derivació per necessitat d’avaluació diagnostica d’altres professionals (psicòloga i/o TS).
 • Treballar en equip per realitzar els tancaments dels expedients valorats al servei.
 • Participar en aquelles formacions que l’entitat cregui necessàries pel servei o l’entitat.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 5 de maig de 2024 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/A ADMINISTRATIU/VA PER AL SERVEI DE VALORACIONS DEL CONSOROCI SANT GREGORI

L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir d’un/a administratiu/va  en el Servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió del títol de CFGM en Administració, GFGS en Documentació i Administració Sanitàries, CFGS en Assistència a la direcció o CFGS en Administració.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA

Depenent directament de la responsable de l’àrea, amb capacitat d’autonomia i polivalència, la persona seleccionada s’encarregarà de:

 • Atenció telefònica.
 • Preparació de l’agenda de visites.
 • Suport a l’àrea administrativa.

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES: gestió administrativa, ús d’eines i aplicacions informàtiques, planificació i organització del Treball, atenció telefònica, suport recepció i administració

COMPETÈNCIES PERSONALS: empatia, treball en equip, responsabilitat, relacions interpersonals….

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 5 de maig de 2024 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les Planes s/n 17150-Sant Gregori) Girona.

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA AUXILIAR D’INFERMERIA

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Auxiliar d’Infermeria o TCAI adscrit al servei de salut del Consorci Sant Gregori.

Vinculació: Personal laboral temporal (interinitat fins la cobertura definitiva del lloc)

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996).

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió del CFGM Cures Auxiliar d’Infermeria
 • D’acord amb l’article 13.5 de la Llei 26/2015, aportar certificació negativa del registre central d’antecedents penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
 • Permís de conduir tipus B i vehicle propi.

ES VALORARÀ:

 • Experiència prèvia com a Auxiliar d’Infermeria
 • Coneixements i/o experiència en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual
 • Formació en el model d’atenció centrada en la persona (ACP)

CONTINGUT FUNCINAL DEL LLOC DE TREBALL

 • Proporcionar benestar, seguretat i confort a les persones ateses segons les seves necessitats i el programa d’atenció individualitzat.
 • Control de material de cures: neteja, desinfecció i esterilització de material i instrumental.
 • Control estocs de material i reposició.
 • Control i etiquetatge dels aparells de les infermeries.
 • Realitzar primeres cures.
 • Administrar medicació segons necessitats (via oral, rectal i tòpica).
 • Control de constants (pes, talla, temperatura, TA, FC, glicèmia, saturació…).
 • Acompanyar a les persones ateses i col·laborar en les visites, cures i proves.
 • Gestió documental i administrativa del servei (registres, citacions, expedients…).
 • Altres tasques pròpies del servei.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 21 d’abril de 2024 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)