CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA METGE/ESSA PER AL SERVEI DE VALORACIONS DEL CONSORCI SANT GREGORI

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’un/a metge/essa de la dependència el servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal (substitució per incapacitat temporal)

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

  • Estar en possessió de la titulació de graduat en medicina.
  • Es valorarà formació i/o experiència en valoració de la discapacitat i dependència.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE METGE/ESSA DEL SERVEI DE VALORACIONS

  • Determinar el grau de discapacitat global de la persona conjuntament amb la resta de l’equip interdisciplinari, segons els barems i la legislació vigent.
  • Oferir una atenció adequada i un bon tracte a la persona atesa.
  • Valorar la derivació per necessitat d’avaluació diagnostica d’altres professionals (psicòloga i/o TS).
  • Treballar en equip per realitzar els tancaments dels expedients valorats al servei.
  • Participar en aquelles formacions que l’entitat cregui necessàries pel servei o l’entitat.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 5 de maig de 2024 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)