CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/A INFERMER/A PELS SERVEIS RESIDENCIALS DEL CONSORCI SANT GREGORI

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a infermer/a els serveis residencials del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal (substitució de la persona titular per dret a reserva del lloc de treball).

Jornada: completa

Retribució: D’acord amb la fixada en el Conveni Laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996).

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de grau o llicenciatura infermeria.
 • Es valorarà que disposi d’experiència i formació en:
  • Experiència professional en serveis residencials en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual
  • Formació en atenció centrada en la persona

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL D’INFERMER/A

 • Intervenir en el procés d’acollida, recollir i aportar informació sobre els aspectes funcionals de l’àmbit d’infermeria, per tal de facilitar la integració i l’adaptació al centre tant de la persona com de la familia.
 • Valorar la persona i elaborar el pla d’atenció d’infermeria.
 • Responsabilitzar-se de controlar l’administració i fer el seguiment de la medicació i els tractaments prescrits pel professional mèdic.
 • Fer una avaluació continuada de les necessitats bàsiques de les persones ateses.
 • Aplicar les tècniques pròpies d’infermeria.
 • Atendre urgències mèdiques menors.
 • Vetllar pel benestar de la persona usuària durant la seva estada al centre.
 • Altres funcions pròpies d’infermeria.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 19 de maig de 2024 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)