Informació relativa a contractació i convenis

Home / Informació relativa a contractació i convenis

Informació relativa a contractació i convenis

CONTRACTACIÓ

 

CONVENIS

Conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consorci Sant Gregori per a la concertació de places

 

Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de Salut i el Consorci Sant Gregori per a la prestació d’assistència sanitària d’usuaris