CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/A TREBALLADOR/A SOCIAL EN EL SERVEI DE VALORACIONS DEL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’un/a Treballador/a social en  el servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal (interinitat fins la cobertura definitiva del lloc)

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

  • Graduat o Diplomat en Treball social.
  • Formació i/o experiència  en valoració de la discapacitat i/o dependència.
  • Català parlat i escrit correctament.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL de TREBALLADOR/A SOCIAL

  • Determinar el grau de discapacitat,  conjuntament amb la resta de l’equip interdisciplinari, segons els barems i la legislació vigent.
  • Oferir una atenció adequada i un bon tracte a la persona atesa.
  • Valorar la derivació per necessitat social a d’altres serveis de la Xarxa.
  • Treballar en equip per realitzar els tancaments dels expedients valorats al servei.
  • Participar en aquelles formacions que l’entitat cregui necessàries pel servei o l’entitat.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 26 de novembre de 2023 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori)