CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA PER AL SERVEI DE VALORACIONS DEL CONSOROCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir d’un/a auxiliar administratiu/va  en  servei CAD/SEVAD del Consorci Sant Gregori  

Vinculació: personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada:  100%

REQUISITS:

FORMACIÓ: Grau mig en gestió administrativa o equivalent . Català parlat i escrit correctament

FUNCIONS: Atenció telefònica, preparació de visites, suport a l’àrea administrativa.

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES: gestió administrativa, ús d’eines i aplicacions informàtiques, planificació i organització del Treball, atenció telefònica, suport recepciói administració

COMPETÈNCIES PERSONALS: empatia, treball en equip, responsabilitat, relacions interpersonals….

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 21 de novembre de 2022 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les Planes s/n 17150-Sant Gregori)  Girona