CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ d’UN/A TREBALLADOR/A SOCIAL EN EL SERVEI DE VALORACIONS DEL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’un/a Treballador/a social    en  el servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Graduat o Diplomat en Treball social
 • Formació i/o experiència  en valoració de la discapacitat i/o dependència
 • Empatia i facilitat de tracte amb les persones
 • Capacitat de Treball en equip.
 • Es valorarà que tingui la acreditacó com a valorador de la dependencia
 • Català parlai i escrit correctamente

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL de TREBALLADOR/A SOCIAL

 • i determinar el grau de discapacitat,  conjuntament amb la resta de l’equip interdisciplinar, segons els barems i la legislació vigent
 • Oferir una atenció adequada i un bon tracte a la persona atesa
 • Valorar la derivació per necessitat social a d’altres serveis de la Xarxa
 • Treballar en equip per realitzar els tancaments dels expedients valorats al servei.
 • Participar en aquelles formacions que l’entitat cregui necessàries pel servei o l’entitat.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 21 de novembre de 2022 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori)