Trajectòria professional Consell de Govern

Informació en relació a la trajectòria professional dels membres del Consell de Govent de l’entitat, de conformitat amb el que disposa l’apartat b) de l’article 9 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública..

  • Mercè Mir Urban: Informació de la trajectòria professional i activitat actual de la gerència del Consorci Sant Gregori. Ves-hi
  • Anna Figueras Ibañez: Informació de la trajectòria professional i activitat actual de la presidència del Consell de govern del Consorci Sant Gregori. Ves-h
  • Esther Planas: Informació de la trajectòria professional i activitat actual de la vicepresidència del Consell de govern del Consorci Sant Gregori.
  • Montserrat Vilella: Informació de la trajectòria professional i activitat actual dels membres del Consell de govern del Consorci Sant Gregori. Ves-hi
  • Raul Morales: Informació de la trajectòria professional i activitat actual dels membres del Consell de govern del Consorci Sant Gregori. Ves-h
  • Núria Dalmau: Informació de la trajectòria professional i activitat actual dels membres del Consell de govern del Consorci Sant Gregori.
  • Carles  Soler Casals: Informació de la trajectòria professional i activitat actual de la secretaria del Consell de govern del Consorci Sant Gregori. Ves-hi