ACCIÓ I REPRESENTACIÓ SINDICAL

Acord, pactes i convenis en matèria de personal

Publicació d’enllaç del IXè Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, per als anys 2021 i 2022.

  • Visualitza el document aquí

Alliberats sindicals

Publicació del nombre d’alliberats sindicals i els costos que generen, de conformitat amb el que disposael punt 2 de l’article 9 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.