ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

Publicació de l’organigrama actualitzat de conformitat amb el que disposa l’apartat a) de l’article 9 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

 Es poden descarregar els documents en format .pdf als següents enllaços: