CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA AUXILIAR SERVEIS GENERALS, al Servei de MANTENIMENT.

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’1 Auxiliar per als Serveis Generals, al servei  de manteniment .

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

  • Estar en possessió de la titulació del graduat en ESO o equivalent
  • Estar en possessió del carnet de conduir B
  • Es valorarà experiència prèvia en tasques similars.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR DE SERVEIS GENERALS / MANTENIMENT

1.- Tasques de serveis generals: Proveir i traslladar a les diferents unitats els materials necessaris (alimentació, bugaderia,…) 

2.- Revisió i control dels diferents equips de les instal·lacions:  calderes de gas, piscina, grups de pressió,…

3.- I totes aquelles tasques encomanades pel Cap de Manteniment

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia  17 de maig de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori-Girona)