CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/A PSICÒLEG/A PER AL SERVEI DE VALORACIONS DE LA DISCAPACITAT

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Psicòleg/a en el Servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal (interinitat fins la cobertura definitiva del lloc)

Retribució: D’acord amb la fixada en el Conveni Laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació del grau o  llicenciatura en psicologia
 • Formació específica en el camp de la valoració de la discapacitat
 • Es valorarà que es disposi de la formació en:
  • Psicopatologia
  • Desenvolupament evolutiu
  • Neuropsicologia
  • Farmacologia
  • Dependència
  • Logopèdia
  • Proves diagnòstiques i interpretació
  • Coneixements d’interculturalitat
 • Català parlat i escrit correctament

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL

Valorar la discapacitat intel·lectual/psíquica de la persona  en relació a la seva funcionalitat

 • Realitzant una entrevista clínica
  • Interpretant la documentació aportada i d’altres de que es disposi (dependència, valoracions anteriors etc)
  • Passant proves, si s’escau.
  • Elaborar un informe proposta del grau de discapacitat conjuntament amb la resta de l’equip.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 26 de novembre de 2023rrhh@consorcisg.cat o presencialment en el registre del Consorci Sant Gregori (Ctra. de Les Planes, s/n 17150 Sant Gregori, Girona)