CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/A FISIOTERAPEUTA PELS SERVEIS RESIDENCIALS DEL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Fisioterapeuta els serveis residencials del Consorci Sant Gregori

Vinculació: personal laboral temporal

Jornada: 10 hores setmanals

Retribució: D’acord amb la fixada en el Conveni Laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996).

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de grau o diplomatura en fisioteràpia
 • Es valorarà que disposi de formació en ACP (Atenció Centrada en la Persona)

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE FISIOTERAPEUTA

 • Realitzar la valoració de fisioteràpia en el moment de l’ingrés
 • Identificar les capacitat i les limitacions, establir els objectius i definir el tractament de fisioteràpia en els aspectes de prevenció, de manteniment, d’habilitació i de recuperació.
 • Aplicar els tractaments i les tècniques adients de fisioteràpia
 • Revisar periòdicament i fer l’avaluació de l’estat funcional de les persones usuàries
 • Elaborar informes de fisioteràpia d’acord amb les necessitats de la persona atesa i els informes de fisioteràpia per a la derivació als diferents especialistes
 • Valorar i proposar la necessitat d’ajuts tècnics, d’ortesi i d’altres elements de prevenció.
 • Participar com a membre a les reunions d’equip interdisciplinari
 • Participar en l’elaboració dels protocols assistencials
 • Assessorar el personal d’atenció directa en el seguiment i evolució de les pautes.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 20 de setembre de 2023 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)