ACTA DEFINITIVA DE PERSONES QUE HAN SUPERAT EL CONCURS DE MÈRTIS CORRESPONENTS AL PROCÉS EXTRAORDINARI D’ESTABILITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ DERIVAT DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, AL CONSORCI SANT GREGORI

Es publica la llista definitiva de persones que han superat el concurs de mèrits corresponents al procés extraordinari d’estabilització i consolidació derivat de la llei 20/2021. de 28 de desembre, al Consorci Sant Gregori.