CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/A PSICÒLEG/OGA PELS SERVEIS RESIDENCIALS DEL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a psicòleg/oga els serveis residencials del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal (interinitat per cobrir temporalment el lloc de treball durant el procés de convocatòria per la seva cobertura definitiva; màxim 3 anys).

Jornada: completa

Retribució: D’acord amb la fixada en el Conveni Laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996).

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de grau o llicenciatura en psicologia
 • Màster en Psicologia General Sanitària (valorable)
 • Es valorarà que disposi d’experiència i formació en:
  • Experiència professional en serveis residencials en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual
  • Anàlisis funcional de la conducta – suport conductual positiu
  • Suport actiu
  • Formació en TEA
  • Formació en atenció centrada en la persona

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE PSICÒLEG

 • Realitzar l’avaluació psicològica de la persona amb discapacitat en les vessant emocional, cognitiva i psicopatològica.
 • Avaluar les capacitats i les habilitats adaptatives de la persona amb discapacitat
 • Realitzar la intervenció terapèutica i fa el seguiment de la persona atesa en les àrees emocional, cognitiva, psicopatològica i de capacitats i habilitats adaptatives
 • Dissenyar, organitzar, coordinar i avaluar les activitats que consten en el pla interdisciplinari d’atenció individual.
 • Donar suport i atenció a la família o persona referent en totes les fases d’estada de la persona amb discapacitat al centres.
 • Assessorar i orientar psicoeducativament a la família o persona referent.
 • Elaborar el pla interdisciplinari d’atenció individual conjuntament amb la resta de l’equip.
 • Proporcionar pautes d’intervenció i orientació psicològica a l’equip.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 12 de març a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)