CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/A EDUCADOR/A A L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL JOAN RIU

OFERTA DE TREBALL ESCOLA JOAN RIU

L’Escola d’Educació Especial Joan Riu, situada a Sant Gregori, cerca un/a EDUCADOR/A per cobrir una plaça vacant.

REQUISITS:

La persona interessada cal que disposi d’alguna de les següents titulacions:

 • CFGS en educació infantil.
 • CFGS en animació sociocultural.
 • CFGS en integració social.

D’acord amb l’article 13.5 de la Llei 26/2015, aportar certificació negativa del registre central d’antecedents penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

COMPETÈNCIES/ES VALORARÀ

El perfil que es requereix ha de complir les següents competències, habilitats i compromisos:

 • Habilitats socials i comunicatives que permetin la gestió de conflictes entre professionals i vetllin per la bona convivència del claustre.
 • Polivalència en el seu lloc de treball.
 • Capacitat d’adaptació a les necessitats del centre.
 • Perspectiva innovadora i activa que aporti nous projectes a l’escola.
 • Pro-activitat i il·lusió per formar part del Projecte d’Escola.
 • Permís de Conducció B i predisposició per conduir la furgoneta del centre.
 • Es valorarà el coneixement en l’àmbit de l’educació especial.

FUNCIONS:

 • Donar suport a la intervenció educativa amb l’alumne amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE).
 • Col·laborar amb el mestre a l’assoliment dels objectius del seu Pla de Suport Individualitzat (PSI) 
 • Acompanyar a l’alumne en el seu desenvolupament integral.
 • Donar resposta i acompanyament a les famílies per garantir que l’alumne pugui accedir i participar en totes aquelles activitats que resulten imprescindibles per al seu desenvolupament i aprenentatge en societat.
 • Afavorir l’aprenentatge de l’infant o adolescent en condicions d’equitat.

Les persones interessades poden presentar la seva candidatura abans del dia 28 de gener de 2024 mitjançant correu electrònic a la bústia de correu rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona).