VISITA DE LA CONSELLERA DE DRETS SOCIALS, SRA. VIOLANT CERVERA, AL COMPLEX ASSISTENCIAL DEL CONSORCI SANT GREGORI

La Consellera de Drets Socials, Violant Cervera, visita el Consorci de Sant Gregori en data 29 d’abril, institució creada el 1980 per tal d’atendre a nens i nenes amb greus pluridiscapacitats de les comarques gironines. L’han acompanyat la secretària general del Departament, Dolors Rusinés; la secretària d’Afers Socials i Famílies, Anna Figueras; la directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, Montserrat Vilella, i la directora general de Provisió de Serveis, Maria Rosa Pons.

La Consellera va participar a la reunió del Consell de Govern del Consorci de Sant Gregori. En el decurs de la jornada també va visitar els edificis i serveis del Complex Assistencial: l’Escola i Residència infantil i el nou edifici ICAIA.

Durant la visita, la Consellera va presentar el pla impulsat pel Departament amb l’objectiu de reduir les llistes d’espera a serveis d’atenció a persones amb discapacitat. En aquest sentit, la Consellera va explicar que durant el 2022 s’incorporaran 800 noves places residencials i d’atenció diürna per a persones amb discapacitat física o intel·lectual. Concretament, 385 places en residències i llars residència i 415 en centres d’atenció especialitzada, serveis de teràpia ocupacional i serveis ocupacionals d’inserció.