PRACTICUM I – GRAU EN PSICOLOGIA – Curs 2021-2022

PRACTICUM I - GRAU PSICOLOGIA - UdG - SOMRIU_Consorci Sant Gregori

La setmana passada i per tercer any consecutiu, la nostra entitat col·laborant en el PRACTICUM I del Grau de Psicologia de la Universitat de Girona.

Dijous 3 i divendres 4 de març, alumes de 3r del Grau de Psicologia d’aquesta Universitat, han participat en dues sessions a càrrec del Sr. Ramon Ramírez Berengué, coordinador del Servei de Psicologia i Psiquiatria del Consorci Sant Gregori-SOMRIU.

Aquest PRACTICUM consisteix en visites dels alumnes a diferents centres professionals amb la finalitat de conèixer com és el dia a dia i les funcions dels professionals de la psicologia en àmbits diferents. En el nostre cas, es tracta de mostrar el dia a dia d’aquests professionals en un entorn residencial dedicat a atendre a persones amb discapacitat intel·lectual.

El PRACTICUM s’ha organitzat en dues sessions.

Durant la primera sessió, vam poder fer una visita per les instal·lacions del Complex Assistencial.

Com que el grup d’estudiants era molt nombrós i a fi de donar compliment al pla sectorial en l’àmbit de residències de gent gran i persones amb discapacitat en l’actual situació de transmissió comunitària i predomini de la variant Òmicron, la visita s’ha fet només en exteriors i sense accedir a l’interior de les instal·lacions de la Residència d’adults Els Roures ni tampoc de la Residència Joan Riu.

En aquesta sessió s’ha explicat la tipologia de les persones ateses i els mètodes d’intervenció dels psicòlegs.

També hem comptat amb la intervenció de la Sra. Xènia Corcoll Ginesta, treballadora social i responsable de l’Àrea Social i de Famílies que ha fet referència a la importància de tenir en compte el context familiar d’aquestes persones a l’hora de poder tenir una visió global del perfil.

Tots dos professionals han remarcat la importància de treballar des del respecte per la igualtat de dret de les persones així com la necessitat d’un treball transversal i en equip a l’hora de donar la millora atenció possible a aquestes persones.

La segona sessió ha consistit en un treball més pràctic a partir del model d’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP).

Els alumnes han pogut conèixer diferents tècniques d’intervenció. Seguidament se’ls han proposat casos pràctics reals. Els participants s’han organitzat en grups de quatre o sis persones i, amb el suport de vídeos, han hagut d’analitzar-los i plantejar propostes d’intervenció a partir dels coneixements teòrics que disposen i amb el suport del psicòleg del centre.

Posteriorment s’han analitzat aquestes propostes d’intervenció en el seu conjunt i s’han debatut i corregit en cas necessari de manera argumentada.

Al marge de la valoració positiva que es fa des de la nostra entitat pel que fa a aquests tipus de col·laboracions, desitgem que hagi estat una bona experiència per als alumnes i que hagin pogut endur-se una visió general de la tasca que duem a terme al nostre Complex Assistencial en l’àmbit de la Psicologia.

GRÀCIES!!

Col·laboració Fundació La Caixa

Agraïts pel compromís de Fundació La Caixa i CaixaBank amb la nostra entitat.

Gràcies a la seva #generositat podrem tirar endavant dos projectes:

  • Projecte d’adaptació del circuit motriu de la sala de psicomotricitat de l’edifici Annex.

El projecte preveu la instal·lació d’un rail al sostre que permetrà el treball de les capacitats motrius en posició de bi-pedestació, de forma desgravada o com a sistema de seguretat, a les persones usuàries del Complex Assistencial amb afectació important o molt important de les capacitats físiques i/o afectació de l’equilibri. Aquesta adaptació del circuit suposarà que qualsevol persona, sigui quina sigui la seva afectació motora, pugui realitzar el mateix circuit.

  • Projecte d’estimulació multi sensorial mitjançant balancí i fibres òptiques

Amb el nou balancí terapèutic, les persones usuàries del CAE-SOMRIU, podran beneficiar-se d’estimulació vestibular, propioceptiva i motriu, millorant així l’oferta i qualitat de les activitats i gaudint d’un major grau de benestar.

Només és progrés si progressem tots