MODEL D’ATENCIÓ CENTRAT EN LA PERSONA (ACP)

Model d'Atenció Centrat en la Persona

El passat dilluns 17 de maig, a petició dels Serveis Territorials de Girona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, vam organitzar una sessió tècnica en referencia a l’aplicació del model ACP (Atenció Centrada en la Persona) i ACF (Atenció Centrada en la Família)al nostre complex assistencial.

La sessió va ser inaugurada pel nostre Director Educatiu i Assistencial, Sr. Quim Cuello que va fer una presentació genèrica sobre l’aplicació d’aquests models d’atenció que desenvolupem de manera transversal a la nostra entitat des del 2017 a tots els nostres serveis i des de totes les àrees.

El model ACP situa a la persona atesa al centre del sistema, respectant les seves preferències, ideologia i valors, amb l’objectiu d’aconseguir una participació el més activa possible. ACP defensa i posa en primer lloc l’autodeterminació de l’ésser humà.

Àrea de Psicologia i Psiquiatria.

Vam explicar les metodologies d’intervenció amb les que treballem com ara l’estimulació bàsica i sensorial ( Frölich, Aynes, Snoezelen) i el TC (Suport conductual positiu, cognitiva-conductista, suport conductual actiu).

També vam parlar del PAI (Pla d’atenció Individualitzada). Aquest document únic i personalitzat, recull la situació real de cada persona atesa, les seves preferències, necessitats i voluntats. S’elabora mitjançant la recollida d’informació d’aquestes per descriure a posteriori uns objectius de treball i accions a dur a terme per atendre aquestes voluntats individuals.

La nostra filosofia de l’AVD (Activitats de la Vida Diària)

  • Atenció personalitzada
  • Respecte
  • Intimitat
  • Vincle afectiu
  • Promoció de l’autonomia
  • Comunicació activa

Àrea de Salut.

A través d’un abordatge integral de la salut, de manera continuada i adaptada a cada persona i a les seves necessitats, es realitza un control continuat de problemes de salut aguts i crònics, estat general i valoració de les necessitats de consultes mèdiques a fi de descartar qualsevol patologia orgànica.

La dificultat que presenten les persones que atenem a l’hora de manifestar dolor o malestar implica estar alerta i fer profunda observació a qualsevol canvi en el seu estat basal:

irritabilitat – nerviosisme – plor – trastorn del son – canvis del to muscular – expressió facial – alteracions de la conducta-…

Àrea de RRHH.

El projecte de qualitat 20+20, elabora calendaris amb l’objectiu de deslaboralitzar l’organització dels recursos humans per a una aplicació coherent amb el model ACP.

Això significa adaptar els horaris de treball dels professionals al ritme i horaris de les persones ateses i no a uns torns establerts en criteri de productivitat.

Àrea de Logística i Serveis Generals

Aquesta àrea treballa l’ACP des de diferents programes,

Programacuina21. La cuina s’adapta a les necessitats específiques de cada persona tenint en compte

  • Patologies i tipus de dieta (basal, diabètica, hiposòdica,…)
  • Al·lèrgies i/o intoleràncies (gluten, lactosa,…)
  • Quantitat i/o racions, identificat per kcal segons necessitats (1.700 Kcal,2200 Kcal,2800 Kcal)
  • Textura (mos, trinxat i triturat-texturitzat)

Això s’aconsegueix amb l’elaboració de pautes adaptades, menús, derivacions, fitxes tècniques, textures i tenint molta cura amb el transport del menjar que fem mitjançant carros específics que preserven la temperatura i la qualitat del menjar en òptimes condicions.

Programaroba21. A la bugaderia treballem amb tecnologia RFID (identificació de la roba mitjançant xips). Aquesta tecnologia permet dotar d’identitat pròpia cada peça de roba, obteninet un control exhaustiu de la traçabilitat.

L’ozonització d’aquest servei, ens fa més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient a l’hora que aporta un aspecte i tacte molt més agradable a la roba a l’hora de ser usada per les persones que atenem.

Manteniment. El fet de comptar amb un servei de manteniment propi, agilitza les actuacions a l’hora de fer adaptacions d’espais i mobiliari, per adequar-les al gust i necessitats de les persones ateses.

Comunicació

Des de l’àrea de comunicació i emmarcat en l’ACP, les persones ateses són al centre de l’estratègia comunicativa.

Amb el programaretrat21, s’ha creat un circuit de presa i recollida de la història de vida en imatges de totes i cadascuna de les persones ateses, com a il·lustració gràfica del seu projecte vital.

La seva visibilitat (sempre des del respecte a la seva dignitat i voluntat) és objectiu primordial.

Àrea Social i de Famílies

El Model d’Atenció Centrat en la Família, passa de centrar-se en la persona atesa, per enfocar l’atenció en la família, sense obviar les necessitats de la persona, sinó reconeixent la importància del seu context familiar.

Cal entendre la unitat familiar, per poder fer un treball eficaç i col·laboratiu amb les famílies, identificant les seves necessitats i les fonts de suport per capacitar-les per utilitzar les seves fortaleses a l’hora de satisfer les seves necessitats.

Perquè…

“Un no tria la família en què neix, però sí que pot anar donant forma a la família que desitja.”

Va ser una jornada molt interessant i productiva i compartim amb vosaltres el missatge que ens van fer arribar els participants en la sessió de treball per part dels Serveis Territorials.

“Ens agradaria fer-vos arribar el nostre agraïment per la sessió de treball que ens vau oferir ahir. Van ser 4 hores intenses, plenes de contingut, que van passar volant. Ens vau materialitzar la teoria del model d’atenció centrada en la persona d’una manera excepcional i vam poder palpar la motivació i l’energia amb què treballa tot el vostre equip, sempre buscant el millor per a les persones que ateneu als vostres serveis. Ens vam sentir molt a gust i molt ben atesos en tot moment i vam aprendre moltíssim.  Esperem poder seguir col·laborant i treballant conjuntament! Us agraïm un cop més la invitació a la sessió del grup de treball i el tracte rebut.”

MEMÒRIA CORPORATIVA 2019

Memòria Corporativa 2019

L’any 2020 ha estat un any intens, per a tots els que vivim o treballem al Consorci Sant Gregori SOMRIU.

Altres prioritats han provocat la demora de la publicació d’aquesta memòria corporativa plena d’accions, programes i propostes de nous serveis i activitats.

Ja la teniu aquí i ben aviat esperem poder compartir amb vosaltres la memòria corporativa del 2020.

Memòria Corporativa 2019.pdf

Rona Milian. Àrea de Comunicació