Per què serveix el certificat de disCAPACITAT?

Atenció a la disCAPACITAT

La resolució de reconeixement de grau de discapacitat (comunament certificat) és el document administratiu que acredita la discapacitat. Aquest document facilita l’accés a drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat.

Va dirigit a persones que presenten malalties congènites o adquirides que originen deficiències de caràcter previsiblement permanent i comporten una restricció o absència de la capacitat per realitzar les activitats de la vida diària, en la forma o dins del marge que es considera normal. Aquestes malalties han d’estar prèviament diagnosticades pels organismes competents i documentades.

Per poder accedir als ajuts establerts per a les persones amb discapacitat, és requisit imprescindible tenir una discapacitat igual o superior al 33%.

El certificat de disCAPACITAT, és el document que l’acredita i es té en compte per a l’obtenció de qualsevol ajut, segons el grau i el barem de mobilitat de la pròpia persona i/o acompanyant.

Aquests ajuts poden ser descomptes i avantatges econòmiques com ara:

 • Bonificacions en l’Impost sobre Successions i Donacions.
 • Reduccions en l’impost de matriculació de vehicles.
 • Reduccions en l’impost de circulació.
 • Reduccions en el preu del transport públic.
 • Tramitació del bo social. (mecanisme per protegir els consumidors més vulnerables aplicant-los reduccions en la factura elèctrica. En funció de la situació econòmica de cada consumidor)
 • Accés a les convocatòries d’ajudes i prestacions no periòdiques individuals que concedeixen les diferents Comunitats Autònomes.
 • Accés a diferents bonificacions i descomptes en la declaració de la renda (IRPF).
 • Descomptes en certs establiments i serveis

Avantatges laborals

 • Poder optar a les places reservades per a persones amb discapacitat en les convocatòries d’oposicions de les diferents administracions públiques.
 • Poder ser contractat per empreses interessades en acollir-se a les bonificacions i subvencions que contempla la llei per a la contractació de treballadors amb discapacitat.
 • Jubilació anticipada per a col·lectius de persones amb certes  patologies.

Accés a serveis

 • Sol·licitar ingressos en centres diürns i residències per a persones amb discapacitat.
 • Obtenir la tarja d’aparcament per a persones amb problemes de mobilitat.
 • Determinar la necessitat d’ajuda de tercera persona.
 • Determinar l’existència de dificultats per utilitzar transports col·lectius.

ℹ️ Sabies que serveix per a tot això?

Si tens qualsevol dubte, posa’t en contacte amb nosaltres.

Carrer Emili Grahit, 2 – 17002 Girona – Tel. 972 428 848 – valoracions@consorcisg.cat