FISIOTERÀPIA. CADIRES A MIDA.

Ajuts tècnics. Cadires a mida

Els ajuts tècnics son complements per al benestar que faciliten les tasques de la vida diària a les persones.

La sedestació és la capacitat que tenim les persones per estar assegudes. Quan hem d’estar en aquesta posició durant un llarg període de temps, cal considerar que la postura hauria de ser correcta.

Les persones usuàries de cadires de rodes, passen moltes hores al dia assegudes i és en aquesta posició que desenvolupen la majoria de les seves activitats quotidianes. En aquests casos és molt important tenir en compte un correcte posicionament a la cadira.

El procés de renovació d’una cadira sol ser força complex ja que un seient a mida implica complexitats importants.

En aquest cas, venim d’una situació molt incòmoda i dolorosa, ja que l’usuari pateix una escoliosi(1) molt important que, combinada amb l’alteració del to muscular, provoca postures molt complexes i difícils de corregir, en què les costelles flotants del costat dret queden impactades amb la cresta ilíaca(2) del mateix costat, aquesta pressió constant pot afectar fins i tot a la respiració. Aquesta situació s’ha anat agreujant pel procés natural de creixement, i per tant la cadira que feia servir fins ara ja no cobria ni les necessitats de confort ni la correcció postural.

Gràcies a la nova cadira, hem aconseguit una millor alineació de la columna vertebral i s’ha creat l’espai necessari entre la graella costal i la pelvis, eliminant la pressió sobre aquest punt i per tant es redueix el dolor i les limitacions respiratòries. També ofereix resistència a l’evolució de les deformitats ja que s’ha intentat dissenyar de la manera més envoltant possible per tal d’afavorir una continuïtat postural correcta.

Hem assolit un alt nivell de confort ja que amb la cadira anterior el noi estava molt incòmode i ho manifestava amb moviments de neguit i gemecs i durant la proba de la nova cadira només de fer el canvi de seient es va relaxar i mentre miràvem de concretar modificacions per al seu perfeccionament es va adormir.

Gràcies a la nova cadira la seva qualitat de vida ha millorat de forma exponencial.

El disseny ha estat realitzat conjuntament pel servei de fisioteràpia de l’escola Joan Riu i l’ortopèdia Soler.

(1)Escoliosi. Desviació de la columna vertebral que en lloc d’estar recta es torça i corba cap a un costat. Si la columna està molt desviada, pot provocar asimetries corporals com ara que costelles i malucs sobresurtin més d’un costat que de l’altre o bé que una espatlla estigui més baixa que l’altra.

A dia d’avui es desconeixen les causes més freqüents de l’escoliosi tot i que acostumen a ser hereditàries. Altres tipus menys freqüents són conseqüència de:

  • afeccions neuro-musculars com la paràlisi cerebral infantil o la distròfia muscular.
  • defectes congènits que afecten la formació dels ossos de la columna vertebral.
  • lesions o infeccions de la columna vertebral.
Escoliosi

(2) Cresta ilíaca. És l’estructura anatòmica ubicada a l’extrem superior de l’os coxal també conegut com os ilíac.

Cresta ilíaca