INFORMACIÓ RELATIVA A LES CAMPANYES DE PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Documentació i desgós dels costos de publictat activa  del Consorci Sant Gregori, segons allò que disposen la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

  • Descarrega aquí el document