INFORMACIÓ RELATIVA A RETRIBUCIONS, ACTIVITATS I BÉNS DEL CONSELL DE GOVERN

En relació a la GERÈNCIA

En aquest espai es publicarà informació relativa a la lletra b) i d) de l’article 11 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en relació a transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial del Consorci Sant Gregori.

  • Descarrega aquí la documentació.

En relació als altres membres de CONSELL DE GOVERN

En aquest espai es pot consultar la informació relativa a la lletra b) i d) de l’article 11 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en relació a transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial dels membres del Consell de Govern als quals aplica la mateixa.

  • Declaració d’activitats. Ves-hi
  • Declaració de béns patrimonials. Ves-hi

Retribucions, indemnitzacions i dietes

En aquest espai es publicarà informació relativa a la lletra e) de l’article 11 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en relació a transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial del Consorci Sant Gregori.

  • Descarrega aquí la documentació.