CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/A PSICÒLEG/A PER AL SERVEI DE VALORACIONS DE LA DISCAPACITAT

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Psicòleg/a en el Servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: D’acord amb la fixada en el Conveni Laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació del grau o  llicenciatura en psicologia
 • Formació específica en el camp de la valoració de la discapacitat
 • Es valorarà que es disposi de la formació en:
  • Psicopatologia
  • Desenvolupament evolutiu
  • Neuropsicologia
  • Farmacologia
  • Dependència
  • Logopèdia
  • Proves diagnòstiques i interpretació
  • Coneixements d’interculturalitat

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL

Valorar la discapacitat intel·lectual/psíquica de la persona  en relació a la seva funcionalitat

 • Realitzant una entrevista clínica
  1. Interpretant la documentació aportada i d’altres de que es disposi (dependència, valoracions anteriors etc)
  2. Passant proves, si s’escau
  3. Elaborar un informe proposta del grau de discapacitat conjuntament amb la resta de l’equip .

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 11 de gener a rrhh@consorcisg.cat o presencialment en el registre del Consorci Sant Gregori (Ctra. de Les Planes, s/n 17150 Sant Gregori, Girona)