ADQUISICIÓ DE NOU MATERIAL DE SUPORT

Material de suport - fisioteràpia

En general, a la societat, existeixen persones amb capacitats o funcionalitats diverses, per tant, totes les persones presentem una gran diversitat funcional.

La diversitat funcional és un fenomen, fet o característica que, per definició, afectaria a totes les persones per igual, ja que durant la infància i la vellesa, totes les persones som dependents.

Segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut), s’entén que la diversitat funcional implica problemes que afecten a l’estructura corporal, limitacions per dur a terme accions quotidianes i dificultats per mantenir relacions socials amb els iguals.

Diversitat funcional no és un terme alternatiu a “discapacitat” , sinó una manera de trencar amb exclusions o discriminacions.

Actualment, existeix una tendència social que valora l’adaptació de l’entorn i dels espais públics a les necessitats de les persones amb discapacitat. Aquesta tendència obeeix a la voluntat d’evitar l’exclusió social, ja que la discapacitat es percep com a tal, en tant que la persona és incapaç d’interactuar per ella mateixa amb els seu propi entorn.

La fisioterapia és el conjunt de mètodes, actuacions i tècniques que, mitjançant l’aplicació de mesures físiques, curen, prevenen, recuperen i s’adapten a persones afectades per disfuncions somàtiques o a les que desitgen mantenir un nivell de salut adequat.

A nivell del nostre servei de fisioteràpia, l’eix principal de tractament de les persones que atenem, és el control postural i la mobilitat, ja que algunes presenten restriccions motores importants, fet que provoca dificultats a l’hora de desenvolupar activitats bàsiques de la vida diària com ara moure’s, seure, posar-se drets o caminar.

Tant el control postural com la mobilitat, s’han de realitzar mantenint el cos en una posició alineada i còmoda durant tot el dia. Per aquest motiu, els recursos s’han de valorar i adaptar específicament a cada persona, ja que cadascuna és única.

Durant aquest mes de març, hem adquirit nou material de suport com ara plans inclinats, bi-pedestadors, caminadors, seients especials, tricicles, etc., Aquest material ens permetrà realitzar intervencions adaptades a necessitats específiques i individuals.

Alguns exemples i funcionalitats

PLA INCLINAT

Es tracta d’un mecanisme simple que consta d’una llitera o superfície plana suspesa sobre el terra en angle agut. Pot assolir diferents graus d’inclinació, però manté el cos  a una alçada mitja del terra, suspès en totes les seves variants. La seva funció principal és millorar la simptomatologia i problemes derivats de la columna principalment.

És molt beneficiós per a persones amb problemes de columna, malalties que afecten la musculació del tors o usuaris de cadires de rodes. Facilita el descans de la zona lumbar, coll, cuixes, cames, mans i peus.

BI-PEDESTADORS

Es tracta d’un dispositiu dissenyat per mantenir dretes a aquelles persones que no poden fer-ho per elles mateixes degut a diverses patologies associades amb danys cerebrals o lesions de tota mena. Poder posar-se dret, té implicacions físiques i psicològiques molt importants.

Alguns dels beneficis físics són l’enfortiment dels ossos i de la musculatura, la millora en el funcionament del òrgans digestius i l’augment del flux d’oxigen que ens ajudarà a prevenir complicacions cardiovasculars i respiratoris.

Per altra banda poder estar dret ajuda a sentir-se millor, a estar a l’alçada física dels demés i millora els processos cognitius.

Tots aquests dispositius faciliten la correcta posició de la persona quan està estirada, asseguda o dreta. Permeten que participi en les activitats diàries amb els beneficis d’una postura correcta. D’altra banda, promouen el desenvolupament motriu, reduint el risc de deformitats articulars, millorant les habilitats funcionals, afavorint el moviment actiu i millorant funcions nervioses, respiratòries i digestives.

En resum, contribueixen a la millora de la seva qualitat de vida. Aquest és el nostre propòsit.

Servei de fisioteràpia. SOMRIU-ConsorciSantGregori