3 de desembre 2021 – Dia Internacional de les persones amb disCAPACITAT – MANIFEST

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU és clara:
les persones amb discapacitat intel·lectual tenim dret a poder triar on,com i amb qui viure.

Això no es compleix a Catalunya perquè:

 • No tenim accés a un habitatge digne amb els suports necessaris.
 • No tenim accés a serveis d’atenció diürna quan ho necessitem.
 • No podem desenvolupar projectes de vida independent.

Segons la Generalitat de Catalunya, actualment a Catalunya prop de 3.500 persones amb discapacitat intel·lectual estan a l’espera d’una plaça en una residència, una llar-residència, o per comptar amb assistència a la pròpia llar,
per així poder viure amb els suports necessaris.

Una llarga llista d’espera que en alguns casos, pot arribar a allargar-se fins més de 15 anys.

D’altra banda, hi ha més de 1000 persones esperant per accedir a un serveis d’atenció diürna, que són serveis fonamentals pel desenvolupament personal de moltes persones amb discapacitat intel·lectual.

Tampoc podem oblidar la difícil situació dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP). Les famílies amb un infant amb especials necessitats, cada cop han d’esperar més temps per fer una primera visita i cada vegada tenen menys hores d’atenció, en una etapa de la vida on una resposta ràpida és essencial.

Fa anys que reclamem posar fi amb urgència a aquesta situació que, es manté en el temps, i que augmenta i empitjora
a mesura que passen els mesos.

Al mateix temps, no hem d’oblidar, que si volem ser una societat realment inclusiva, s’ha de poder garantir el dret de les persones amb discapacitat intel·lectual a desenvolupar el seu propi projecte de vida, donant-los oportunitats reals, tenint en compte les seves necessitats, així com les barreres econòmiques a les quals han de fer front.

Les persones amb discapacitat intel·lectual, els seus familiars i els professionals que els donem suport, avui alcem la veu plegats per reivindicar el dret a un habitatge digne i a tenir l’oportunitat i de desenvolupar un projecte de vida independent.

Per tot això exigim:

 • Que el Govern es comprometi a acabar amb les llargues llistes d’espera per accedir a un habitatge digne amb els suports necessaris o a un servei d’atenció diürna.
 • Aprovar un nou Pacte Nacional per a l’Habitatge que tingui en compte les necessitats específiques de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Tenir accés a places públiques, que actualment estan buides mentre les persones s’acumulen a la llista d’espera. No més places sense persones i persones sense places.
 • Posar en marxa un pla d’inversions econòmiques per tal de disposar de noves places i nous serveis d’habitatge, ja sigui en una residència, una llar-residència, o de suport a la pròpia llar, i activar un pla per facilitar l’accés a un habitatge per part de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Posar a disposició de les entitats que volen crear nous recursos i places d’habitatge, la informació i facilitats necessàries per poder-ho fer.
 • Modificar la normativa i requisits d’accés a l’habitatge tenint en compte les necessitats del col·lectiu, i el vincle amb l’entorn habitual de les persones i famílies.
 • Definir i explicar amb transparència el pla d’acció que es seguirà per acabar amb la falta de places dels serveis d’habitatge amb suport.
 • Establir un procediment clar per a que les persones i familiars puguin conèixer la data i lloc de la plaça a la que podran tenir accés.
 • Creació d’un canal de comunicació directa i eficient entre l’administració i les famílies, amb l’objectiu que les famílies
  estiguin acompanyades en tot el procés d’assignació de places i puguin rebre un assessorament continu per resoldre els dubtes i problemes que puguin tenir.
 • Incrementar els recursos destinats al servei d’atenció precoç, per a poder augmentar les hores d’atenció a cada infant
  segons les seves necessitats.
 • L’impuls de més programes de Suport a la Vida Independent i l’Autonomia Personal, invertint en serveis com el Suport a la pròpia Llar o l’Assistent Personal, que permetrien a les persones amb discapacitat intel·lectual que ho desitgin, poder independitzar-se i viure en la comunitat.
 • Impulsar i ampliar el parc d’habitatges de protecció social, reservant un percentatge destinat a persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Impulsar campanyes de sensibilització i conscienciació de la ciutadania per promoure la vida en comunitat
  i la relació amb l’entorn de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 • La creació urgent d’una taula de treball amb la participació d’entitats i famílies per buscar solucions a aquesta problemàtica i assegurar un accés digne a l’habitatge.

Avui, 3 de desembre, volem ser escoltats i exigim ser-ho durant tot l’any.
Per una societat més inclusiva, més compromesa i més solidària on tots els ciutadans hi tinguem cabuda amb els mateixos drets i deures.