CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA LOGOPEDA PER AL SERVEI CDIAP

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Logopeda al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç CDIAP del Consorci Sant Gregori-SOMRIU

Vinculació: personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en Logopèdia o equivalent.
 • Es valorarà experiència prèvia en CDIAPs.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL

 • Realitzar i/o participar del procés de valoració, recollida d’informació i preocupació familiar, hipòtesis diagnòstica, tractament i baixa del servei de l’infant i la seva família.
 • Realitzar procés diagnòstic de l’infant, la família i l’entorn.
 • Usar les eines diagnòstiques corresponents segons necessitat detectada.
 • Aplicar el tractament de logopèdia amb els mètodes, tècniques i recursos adequats sense perdre la globalitat de l’infant.
 • Participar amb altres professionals de l’equip en l’elaboració del pla terapèutic, realitzar sessions conjuntes is s’escau i consensuar i integrar a la família.
 • Retornar la informació diagnòstica de forma comprensiva a la família.
 • Acompanyar a la família a entendre les necessitats de l’infant i veure les seves capacitats, així com orientar i donar suport a la criança.
 • Promoure una participació activa de la família en el procés d’intervenció i afavorir un bon vincle entre família-servei.
 • Facilitar estratègies i actituds afavoridores en el desenvolupament global de l’infant.
 • Participar de les reunions inter-disciplinars.
 • Realitzar intervencions conjuntament amb altres membres de l’equip.
 • Realitzar accions trans-disciplinars per promoure la màxima comprensió de la disciplina a la resta de professionals de l’equip .
 • Participar de les sessions clíniques i aportar casos per supervisar.
 • Realitzar coordinacions amb professionals de l’àmbit educatiu, sanitari i social que intervenen en el cas.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 01 de Febrer de 2023 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA PSICÒLEG/A PER AL SERVEI DEL CDIAP

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Psicòleg/a el servei CDIAP del Consorci Sant Gregori.

Vinculació: Personal laboral temporal (substitució)

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: completa.

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de llicenciat en psicologia.
 • Experiència en atenció precoç.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL

La tasca del psicòleg va dirigida a l’atenció a l’infant i al seu entorn més immediat. Les principals tasques i funcions a realitzar seran les següents:

 • Entrevistes , assessorament i suport a les famílies.
 • Realització del procés de diagnòstic dels processos cognitius, llenguatge i personalitat.
 • Elaboració del pla terapèutic.
 • Participació en l’equip interdisciplinari.
 • Coordinació amb professionals de l’àmbit educatiu, sanitari i social.
 • Seguiment dels infants així com treball de sensibilització per la detecció precoç.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 01 de febrer de 2023 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/A PSICÒLEG/A PER AL SERVEI DE VALORACIONS DE LA DISCAPACITAT

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Psicòleg/a en el Servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: D’acord amb la fixada en el Conveni Laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació del grau o  llicenciatura en psicologia
 • Formació específica en el camp de la valoració de la discapacitat
 • Es valorarà que es disposi de la formació en:
  • Psicopatologia
  • Desenvolupament evolutiu
  • Neuropsicologia
  • Farmacologia
  • Dependència
  • Logopèdia
  • Proves diagnòstiques i interpretació
  • Coneixements d’interculturalitat

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL

Valorar la discapacitat intel·lectual/psíquica de la persona  en relació a la seva funcionalitat

 • Realitzant una entrevista clínica
  1. Interpretant la documentació aportada i d’altres de que es disposi (dependència, valoracions anteriors etc)
  2. Passant proves, si s’escau
  3. Elaborar un informe proposta del grau de discapacitat conjuntament amb la resta de l’equip .

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 11 de gener a rrhh@consorcisg.cat o presencialment en el registre del Consorci Sant Gregori (Ctra. de Les Planes, s/n 17150 Sant Gregori, Girona)