CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ TEMPORAL D’UN/A PSICOPEDAGOG/A PER A L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL JOAN RIU

OFERTA DE TREBALL ESCOLA JOAN RIU

L’Escola d’Educació Especial Joan Riu, situada a Sant Gregori (Girona), cerca un/a Psicopedagog/a, per a cobrir una substitució per IT:

El perfil que es requereix ha de complir les següents competències, habilitats i compromisos:

 • Llicenciatura en Psicologia o Grau en Pedagogia (imprescindible)
 • Estratègies de resposta davant la manifestació de problemes de conducta.
 • Predisposició i implicació per a realitzar intervenció directa amb tots els alumnes de l’escola.
 • Coneixement dels diferents recursos o serveis externs a contactar segons les necessitats de l’alumnat (CSMIJ, CREDA, EAP, DGAIA…).
 • Capacitat resolutiva en les situacions que ho requereixin.
 • Actuar de manera assertiva.
 • Habilitats socials i comunicatives que permetin la gestió de conflictes entre professionals i vetllin per la bona convivència del claustre.
 • Polivalència en el seu lloc de treball.
 • Capacitat d’adaptació a les necessitats del centre.
 • Perspectiva innovadora i activa que aporti nous projectes a l’escola.
 • Pro-activitat i il·lusió per formar part del Projecte d’Escola.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció a direccio.escola@consorcisg.cat , abans del pròxim 20/11/2022.

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ DE VALORADORS/ES DE LA DEPENDÈNCIA EN EL SERVEI DE VALORACIONS DEL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir de valoradors/es de la dependència el servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en medicina, psicologia, treball social, infermeria, teràpia ocupacional o fisioteràpia.
 • Estar en possessió de la titulació bàsica per la qualificació dels professionals avaluadors de la situació de Dependència.
 • Disposar de carnet de conduir tipus B
 • Català parlat i escrit correctament

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE VALORADOR/A DEL SEVAD

 • Realitzar valoracions  tècniques del grau de dependència segons els barems i la legislació vigent.
 • Desplaçar-se  al domicili o al centre en el que la persona viu,  de forma habitual i realització d’una entrevista, i valoració de l’espai on la persona desenvolupa les tasques de la vida quotidiana . Seguint el protocol de visita de valoració , l’eina a emprar per a mesurar la dependència és el Barem de Valoració de la Dependència que respon a la Llei Estatal, segons la normativa vigent
 • Informar a la persona sol·licitant o el/la seu/seva representant legal del procés que seguirà fins a la resolució i assignació de serveis.
 • Assistir a  sessions periòdiques entre els/les avaluadors/es i l’equip consultor amb l’objectiu de preparar la visita de valoració, revisar-ne el resultat i preparar els informes en aquells casos tipificats com a complexos segons els informes de salut o dels resultats de la visita de valoració.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 21 de novembre de 2022 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA METGE/ESSA PER AL SERVEI DE VALORACIONS DEL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’un/a metge/essa de la dependència el servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal (Interinitat per substituir treballador/a amb dret a reserva del lloc de treball.)

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en medicina.
 • Es valorarà formació i/o experiència en valoració de la discapacitat i dependència.
 • Català parlat i escrit correctament

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE METGE/ESSA DEL SERVEI DE VALORACIONS

 • i determinar el grau de discapacitat global de la persona conjuntament amb la resta de l’equip interdisciplinar, segons els barems i la legislació vigent
 • Oferir una atenció adequada i un bon tracte a la persona atesa
 • Valorar la derivació per necessitat d’avaluació diagnostica d’altres professionals (psicòloga i/o TS).
 • Treballar en equip per realitzar els tancaments dels expedients valorats al servei.
 • Participar en aquelles formacions que l’entitat cregui necessàries pel servei o l’entitat.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 21 de novembre de 2022 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA PER AL SERVEI DE VALORACIONS DEL CONSOROCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir d’un/a auxiliar administratiu/va  en  servei CAD/SEVAD del Consorci Sant Gregori  

Vinculació: personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada:  100%

REQUISITS:

FORMACIÓ: Grau mig en gestió administrativa o equivalent . Català parlat i escrit correctament

FUNCIONS: Atenció telefònica, preparació de visites, suport a l’àrea administrativa.

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES: gestió administrativa, ús d’eines i aplicacions informàtiques, planificació i organització del Treball, atenció telefònica, suport recepciói administració

COMPETÈNCIES PERSONALS: empatia, treball en equip, responsabilitat, relacions interpersonals….

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 21 de novembre de 2022 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les Planes s/n 17150-Sant Gregori)  Girona

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ d’UN/A TREBALLADOR/A SOCIAL EN EL SERVEI DE VALORACIONS DEL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’un/a Treballador/a social    en  el servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Graduat o Diplomat en Treball social
 • Formació i/o experiència  en valoració de la discapacitat i/o dependència
 • Empatia i facilitat de tracte amb les persones
 • Capacitat de Treball en equip.
 • Es valorarà que tingui la acreditacó com a valorador de la dependencia
 • Català parlai i escrit correctamente

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL de TREBALLADOR/A SOCIAL

 • i determinar el grau de discapacitat,  conjuntament amb la resta de l’equip interdisciplinar, segons els barems i la legislació vigent
 • Oferir una atenció adequada i un bon tracte a la persona atesa
 • Valorar la derivació per necessitat social a d’altres serveis de la Xarxa
 • Treballar en equip per realitzar els tancaments dels expedients valorats al servei.
 • Participar en aquelles formacions que l’entitat cregui necessàries pel servei o l’entitat.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 21 de novembre de 2022 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/A MESTRE/A D’EDUCACIÓ ESPECIAL (PEDAGOGIA TERAPÈUTICA)

OFERTA DE TREBALL ESCOLA JOAN RIU

L’Escola d’Educació Especial Joan Riu, situada a Sant Gregori, cerca un/a Mestre/a d’educació especial (pedagogia terapèutica), o bé grau en educació  primària, menció pedagogia terapèutica, per cobrir una vacant:

El perfil que es requereix ha de complir les següents competències, habilitats i compromisos:

–           Habilitats socials i comunicatives que permetin la gestió de conflictes entre professionals i vetllin per la bona convivència del claustre.

–           Polivalència en el seu lloc de treball.

–           Capacitat d’adaptació a les necessitats del centre.

–           Perspectiva innovadora i activa que aporti nous projectes a l’escola.

–           Pro-activitat i il·lusió per formar part del Projecte d’Escola.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció a rrhh@consorcisg.cat o bé a direccio.escola@consorcisg.cat , abans del pròxim 10/11/2022.