ACTIVITAT ABRIL 2021

Actualitat Somriu Notícies

Aquí teniu un breu resum de l’actualitat SOMRIU.

Es tracta d’un document que venim compartint amb les famílies de manera regular des de fa un any i que recull les notícies més rellevants del mes anterior.

Ens agradaria poder compartir-ho també amb tots vosaltres.

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA AUXILIAR SERVEIS GENERALS, al Servei de MANTENIMENT.

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’1 Auxiliar per als Serveis Generals, al servei  de manteniment .

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

  • Estar en possessió de la titulació del graduat en ESO o equivalent
  • Estar en possessió del carnet de conduir B
  • Es valorarà experiència prèvia en tasques similars.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR DE SERVEIS GENERALS / MANTENIMENT

1.- Tasques de serveis generals: Proveir i traslladar a les diferents unitats els materials necessaris (alimentació, bugaderia,…) 

2.- Revisió i control dels diferents equips de les instal·lacions:  calderes de gas, piscina, grups de pressió,…

3.- I totes aquelles tasques encomanades pel Cap de Manteniment

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia  17 de maig de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori-Girona)