Servei de Valoració de la Dependència (SEVAD-21)

Home / Servei de Valoració de la Dependència (SEVAD-21)

Valoració de la Dependència (SEVAD-21)

Aquest és un servei gestionat pel Consorci Sant Gregori, amb un Conveni de col·laboració entre la Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal  -SISPAP- del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya pel Servei de valoració de la dependència. L’àmbit de competència són les comarques del Gironès, Alt Empordà i Baix Empordà.

La realitza l’equip que anomenen SEVAD el qual es desplaça al domicili de la persona.

La valoració es realitza a partir d’una petició feta per la persona al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Respon a la Llei estatal de Promoció de la Autonomia i atenció a la Dependència 39/2006 de 14 de desembre.

La valoració consisteix en una entrevista i una visita al lloc on la persona desenvolupa les activitats de la seva vida diària. S’utilitza el barem de valoració de la dependència, que és un qüestionari que dóna com a resultat una puntuació. Finalment s’assigna un grau a la persona, que aquesta rep posteriorment en forma de resolució al seu domicili.

En funció d’aquest grau s’elaborarà per part dels Serveis Socials d’Atenció Primària del seu municipi un Pla individualitzat d’atenció (PIA), conjuntament amb la persona, que derivarà amb la assignació de recursos i/o serveis més adequats per a ella.

Dades de contacte:

Carrer Emili Grahit,2

17002 Girona

Telf: 972 42 88 48

Fax: 972 42 84 71
valoracions@consorcisg.cat