PROGRAMACIÓ D’ESTIU – Servei d’acolliment residencial infantil centre “Joan Riu”

Home / El Consorci / PROGRAMACIÓ D’ESTIU – Servei d’acolliment residencial infantil centre “Joan Riu”

PROGRAMACIÓ D’ESTIU – Servei d’acolliment residencial infantil centre “Joan Riu”

Durant els mesos d’estiu de juliol i agost, l’adaptació de la planificació de les activitats han respòs a les necessitats dels nens/es amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies. S’ha donat continuïtat al treball d’hàbits d’autonomia personal que s’han anat desenvolupant al llarg de l’any i s’ha potenciat el temps d’activitats lúdiques pròpies de l’estació estival.

Algunes de les activitats desenvolupades durant aquest estiu, han estat: manualitats centre d’interès (TEO), piscina, jocs d’aigua, horticultura, estimulació, golf adaptat, vela adaptada…

A partir del centre d’interès que va escollir l’equip educatiu del servei d’acolliment residencial infantil s’han desenvolupat tota una sèrie d’activitats que han girat al seu voltant. Aquest estiu s’ha escollit el personatge de dibuixos infantils: TEO. A partir d’aquets personatge s’han desenvolupat activitats com les manualitats, l’estimulació amb la pantalla digital interactiva, entre d’altres…