Centre d’Atenció Especialitzada (CAE)

Home / Centre d’Atenció Especialitzada (CAE)

Centre d’Atenció Especialitzada (CAE)

El Centre d’Atenció Especialitzada -Els Roures- (CAE), és un recurs diürn de 12 places de persones adultes, totes elles amb greus discapacitats. Les places són concertades amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Està ubicat al nou edifici construït darrerament que serveix de centre de dia, per les activitats dels residents de la residència Els Roures. La utilització de les aules terapèutiques del centre de dia ens permet fer-hi les activitats més terapèutiques, utilitzant la sala d’artteràpia, la d’estimulació cognitiva, d’estimulació sensorial, de psicomotricitat i fisioteràpia, d’estimulació bàsica i de cura personal.

cae-edifici

Els eixos d’intervenció van dirigits a l’estimulació bàsica i sensorial, el treball en equip la comunicació i intercanvi d’informació diària amb la família i la optimització del potencial d’autonomia de les persones que atenen.

Es treballa per “centres d’interès”, aprofitant un element tant bàsic i quotidià com és l’alimentació, tot incidint en les habilitats socials, motrius i de comportament que suposa un àpat. La unitat de programació que es proposa és treballar en un sentit ampli (gust, olfacte, cognitiva, vocabulari, memòria, …). En els espais exteriors fem estimulació vestibular amb el llit elàstic, cultivem verdura i plantes a l’hort urbà ecològic . També participem en activitats inclusives fent sortides mensuals( biblioteca, mercats, supermercats, …) i fem inclusió social d’acord amb el centre d’interès programat. La dinàmica és participativa i estimulativa tant en les activitats de la vida diària com en les activitats terapèutiques.

El CAE està format pel director tècnic de la residència Els Roures, dues educadores, psicòleg, fisioterapeuta, el servei d’infermeria, i de treball social.